Jedan od najznačajnijih faktora koji trebate razmotriti prilikom prognoze vašeg gotovinskog toka jeste obim prodaje koji će biti generisan u nekoliko narednih meseci kao i u ostalom periodu za koji vršite prognozu. Vaša prognoza prodaje mora biti što je moguće preciznija. Obično je nerealno pretpostaviti da postoji tržište od milion dolara za vaš proizvod u vašoj oblasti i da ćete vi prisvojiti određeni procenat od toga. Prognoza prodaje treba biti bazirana na konkretnim činjenicama. Ovo može uključivati vašu prodajnu istoriju, istoriju sličnih poslova čiji ste bili vlasnik ili koje ste obavljali vi ili vaša konkurencija. U vašoj oblasti industrije, kakvo je bilo iskustvo sličnih operacija?

Neka od pitanja koja treba rešavati mogu glasiti npr. koje druge faktore ja mogu kontrolisati poput uvođenja nove proizvodne linije, eliminisanja neprofitabilnih operacija, dovođenja novog prodavca ili otpuštanja onog koji ne proizvodi prema kvoti? Prilikom pripreme prognoze, takođe morate uzeti u obzir i stvari kao što su sezonski karakter vašeg posla, relativno stanje privrede zemlje kupca ili dužina perioda za koji ćete prognozirati.

Očigledno je vaša sposobnost da prognozirate prodaju za sledeći mesec bolja nego ako vršite prognozu za narednih tri do pet godina. Broj detalja koji moraju biti uključeni u prognozu gotovine je zaista stvar ličnog opredeljenja. Ona se može bazirati na prodaji po jedinici proizvoda ili usluge proširenoj još i za prodajnu cenu svake pojedine vrste proizvoda i usluge, na prosečnom obimu prodaje po danu, nedelji ili mesecu vašeg tipa poslovanja u sadašnjem okruženju.