• Da bude profitabilan i da generiše adekvatan povrat na vaša ulaganja;
  • Da bude likvidan kako bi ispunio svoje kratkoročne obaveze (npr. isplata zakupa i plata);
  • Da uveća svoju sposobnost finansiranja operacija iz profita (npr. generisanjem dovoljno gotovine da se finansira rast bez pozamljivanja dodatnih sredstava); i
  • Da bude u mogućnosti da servisira svoje finansijske obaveze (npr. isplata kamate banci).

Finansijska analiza uključuje procenu zahtevanih ulaza, autputa koji treba proizvesti i budućih neto koristi, izraženih u finansijskom smislu.

Metode primenjene za ovaj analitički korak su sledeće:

  • Analiziranje strukture i značaja troškova i projekcije prihoda kako bi se identifikovale kritične varijable koje bi mogle imati uticaj na održivost poslovanja; i
  • Utvrđivanje i analiziranje godišnjih finansijskih neto koristi, izraženih kao profitabilnost.

Dalje, finansijska analiza treba obuhvatiti – i sumirati – moguće promene cena sirovina kao i cena autputa (izlaza). Budući da finansijska analiza reflektuje sve aspekte poslovnih operacija, iskazanih u novčanim izrazima, to je krucijalni i često najteži korak analize.

Žila kucavica svakog biznisa je njegova sposobnost da stvara novac i da plaća račune kao i da plaća svoje zaposlene, posebno svoje vlasnike. Prečesto su mala preduzeća profitabilna, ali nemaju dovoljno obrtnih sredstava da zadovolje trenutne potrebe. Shodno tome, ona mogu biti primorana da se prodaju jačem konkurentu, da jedan svoj deo prodaju investitorima po nepovoljnoj ceni ili da zatvore vrata i prestanu sa radom. Nijedna od ovih alternativa nije ono što su vlasnici planirali kada su započinjali biznis.

Sposobnost predviđanja gotovinskih sredstava i njegove upotrebe je prava umetnost i nikako nije jasno definisana nauka. Niko od nas nema kristalnu kuglu koju je pripremio menadžment preduzeća ili spoljni konsultant, već može postojati samo pretpostavka o tome kada će klijenti platiti i kada će vaše preduzeće platiti svoje obaveze. Nadajmo se da, što više truda uložite u prognoziranje gotovine, bolja će biti i formirana pretpostavka i biće tačnija rezultirajuća slika budućih operacija vašeg posla.