Naravno, ako vaš posao podrazumeva prodaju zaliha moraćete da nabavite robu od drugih ili da nabavite sastavne delove i da platite radnike da ih montiraju. Ovo može zahtevati značajno trošenje novca pre nego što je prvi evro od prodaje zarađen i primljen. Morate uzeti u obzir i to koliko često i u kom iznosu morate platiti vaše radnike i kada morate deponovati poreze i doprinose na njihove plate.

Pored toga, trebate znati uslove kreditiranja koje su vaši dobavljači spremni da vam odobre. Da li morate da platite zalihe odmah ili možete da ih platite trideset ili četrdeset pet dana nakon prijema? Koji troškovi moraju biti plaćeni prije nego što nabavljena roba postane raspoloživa za prodaju? Ako vaša proizvodnja zahteva troškove za pokretanje mašina ili obavezne zalihe koje je potrebno nabaviti pre prodaje robe kao što su neophodne hemikalije i materijal za pakovanje, trebali biste uzeti u obzir vremenski raspored ovih plaćanja.

Pored troškova proizvodnje, trebali biste razmotriti da li će vam vaš proizvodni kapacitet omogućiti proizvodnju one količine zaliha koja vam je potrebna za podršku nivoa prodaje koji ste predvideli. Ako je obim prodaje koji ste prognozirali izvan vaše mogućnosti da ga proizvedete, kakve promene moraju biti izvršene u vašem radnom okruženju kako biste ispunili ove nivoe proizvodnje? Da li ćete trebati dodatne radnike, ako hoćete, koliko će vas oni koštati? Da li morate obezbediti dodatnu opremu za vaše poslovanje? Koliki su troškovi ove opreme i kada ćete morati da je platite?

Kada ste odredili trošak poslovanja vaše proizvodnje ili uslužnih postrojenja, trebate razmotriti druge troškove koje morate platiti kako biste nastavili sa radom. Obično morate platiti rentu za vašu kancelariju ili proizvodne pogone.  Morate razmotriti koliko iznosi mesečna isplata i kada mora biti plaćena. Zapitajte se da li postoje drugi zahtevi za plaćanjem poput uplate depozita za prvi ili poslednji mesec rente. Ako pokrećete novi biznis, morate razmotriti koliki su vaši zahtevi za novcem da bi vaš objekat bio spreman za vaše potrebe i namene.

Takođe morate razmotriti mnoge režijske stavke i troškove da biste otvorili novi biznis koji će, nadajmo se, biti jednokratni troškovi. To mogu biti naknade zastupnika za izradu partnerskog ugovora ili za registraciju vašeg posla, troškovi za dobijanje poslovnih licenci, kao i troškovi postavljanja računovodstvenog sistema, kancelarijski troškovi i troškovi izrade znaka ili logotipa.

Može izgledati kao da je lista troškova koji će nastati beskonačna. To vas čak može obeshrabriti da nastavite sa vašim poslovnim poduhvatom. Međutim, morate napraviti što detaljniju listu kako biste bili sigurni da imate dovoljno sredstava da pripremite vaše operacije za biznis pre nego što vam ponestane novca. Što vam je lista detaljnija i što raspolažete sa više informacija to su manje šanse za neprijatna iznenađenja kako se bližite otvaranju svog biznisa.