PUT MLADOG PREDUZETNIKA WEB4YES

 

Privredni forum mladih u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i Institutom za razvoj i inovacije, a u okviru projekta Web4Yes podržanog od strane Evropske komisije, organizuje projekat “Put mladog preduzetnika”.

Cilј projekta je da doprinese povećanju stepena zapošlјivosti mladih u Republici Srbiji kroz jačanje preduzetništva i preduzetničkog duha kod mladih i podizanjem njihovih kompetencija za samozapošlјavanje, zapošlјavanje i aktivizam.

 

Onlajn upitnik za analizu potreba potencijalnih i postojećih mladih preduzetnika u Republici Srbiji

Najznačajniji rezultati:

    • Analiza i istraživanje potreba potencijalnih i postojećih mladih preduzetnika u Srbiji
    • Petodnevna obuka za pokretanje sopstvenog biznisa za mlade iz cele Srbije
    • 40 mladih ljudi (podeljenih u 20 timova) pohađalo obuke za pokretanje sopstvenog biznisa

 

Projekat WEB4YES podržan je od strane Evropske komisije u okviru programa „Osnaživanje civilnog društva i medija 2016-2017, Regionalne tematske mreže organizacija civilnog društva“ (Civil Society Facility and Media ProgramConsolidating Regional Thematic Networks of Civil Society Organisations). WeB4YES projekat će trajati 36 meseci, počev od januara 2018. Koordinator projekta je Beogradska otvorena škola, a partneri na projektu su Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID (Crna Gora), NGO Lens (Kosovo), Asocijacija Beyond Barriers (Albanija), Institut za omladinski razvoj – KULT (Bosna i Hercegovina), Nacionalni omladinski savet Makedonije i Međunarodni centar Olof Palme (Švedska).

Aktivnosti na projektu

 

 

Analiza potreba potencijalnih i postojećih mladih preduzetnika sa pregledom stanja omladinskog preduzetništva u Srbiji

Privredni forum mladih je 2017. godine u okviru projekta „Karavan omladinskog preduzetništva“, realizovanog u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Ministartstvom privrede Republike Srbije i Razvojnom agencijom Srbije sproveo „Istraživanje mišljenja postojećih i potencijalnih mladih preduzetnika“. Na osnovu ovog istraživanja kreirana je “Analiza potreba potencijalnih i postojećih mladih preduzetnika u Republici Srbiji” koja predstavlja stav mladih o poslovnom ambijentu i njihove realne potrebe pri pokretanju sopstvenog poslovanja.

U cilju dobijanja preciznih podataka u kojoj meri se poboljšao poslovni ambijent za razvoj omladinskog preduzetništva u Srbiji u proteklom periodu, kao i to kako obezbediti njegov dalji razvoj u domenu zakonodavnog okvira i povećanja efikasnosti državnih institucija i agencija, Privredni forum mladih kreirao je „Onlajn upitnik za analizu potreba potencijalnih i postojećih mladih preduzetnika u Republici Srbiji“.

Analiza podataka prikupljenih upitnikom daće nam uporedive rezultate u cilјu merenja pobolјšanja poslovnog okruženja, ali i preporuka daljih koraka u cilju unapređenja. Neka od pitanja će biti usmerena na informacije o potrebama za finansiranje biznisa, perspektive mladih o veštinama koje su im potrebne za pokretanje i vođenje biznisa, predlozi potrebnih mere na lokalnom i nacionalnom nivou koje će služiti i lokalnim i nacionalnim akterima kao smernica kako mogu stvoriti adekvatije lokalne i nacionalne programe podrške.

 

Privredni forum mladih - petodnevna obuka za započinjanje sopstvenog biznisa

 

Petodnevne obuke za pokretanje sopstvenog biznisa imaju za cilj da mladim ljudima iz cele Srbije omoguće da prve korake u razvoju svoje poslovne ideje načine u podsticajnom okruženju tokom 5 dana intenzivnog i celodnevnog rada sa glavnim mentorom i gostujućim predavačima iz privrede.

Pored interakcije sa ostalim timovima iz cele Srbije i kreiranja sopstvene poslovne mreže, mladi imaju priliku da praktično usvajaju znanja i razvijaju svoj biznis model uz direktan rad sa mentorom, kao i kroz predavanja i panel diskusije uspešnih privrednika i preduzetnika.

Mladi tokom programa prolaze oblasti kao što su: istraživanje tržišta, definisanje korisnika, kreiranje promotivne i prodajne kampanje, kreiranje finansijskih modela, administrativne i pravne regulative i obaveze pri osnivanju biznisa, veštine prezentovanja pred investitorima i potencijalnim partnerima.