PUT MLADOG PREDUZETNIKA WEB4YES

 

Privredni forum mladih u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i Institutom za razvoj i inovacije, a u okviru projekta Web4Yes podržanog od strane Evropske komisije, organizuje projekat “Put mladog preduzetnika”.

Cilј projekta je da doprinese povećanju stepena zapošlјivosti mladih u Republici Srbiji kroz jačanje preduzetništva i preduzetničkog duha kod mladih i podizanjem njihovih kompetencija za samozapošlјavanje, zapošlјavanje i aktivizam.

 

Najznačajniji rezultati:

  • Analiza i istraživanje potreba potencijalnih i postojećih mladih preduzetnika u Srbiji
  • Petodnevna obuka za pokretanje sopstvenog biznisa za mlade iz cele Srbije
  • 30 mladih ljudi (podeljenih u 15 timova) pohađalo obuke za pokretanje sopstvenog biznisa

Privredni forum mladih 6.0 - ONLINE obuka za započinjanje biznisa

Privredni forum mladih u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, kompanijom Vip mobile i Institutom za razvoj i inovacije, a u okviru projekta Web4Yes – Western Balkan Civil Society Organizations for Youth Employment Support podržanog od strane Evropske komisije, realizovao je online obuku za započinjanje sopstvenog biznisa.

Obuka za ŠESTU generaciju polaznika realizovana je u periodu od 6. do 24. juna, a Ukupno 22 tima iz gradova kao što su: Beograd, Čačak, Niš, Jagodina, Novi Sad, Pančevo, Leskovac, Novi Pazar, Kraljevo, Kragujevac, Aranđelovac, Smederevo, Sefkerin, Sremski Karlovci i dr. koji su dobiti priliku za sticanje potrebnih znanja i veština kako bi se osposobili za osnivanje i vođenje sopstvenog biznisa. Obuka je realizovana u saradnji sa predstavnicima privrednog sektora specifično orjentisanim ka određenim segmentima poslovanja (marketing, prodaja, analiza tržišta, upravljanje novčanim tokovima, procedure za osnivanje biznisa, pozicioniranje na tržištu, analiza konkurencije i dr).

Kroz praktičan rad sa naistaknutijim domaćim ekspertima na obuci 6. generacije Privrednog foruma mladih, timovi su imali priliku da:

 • prođu kroz kompletan proces izrade biznis plana
 • kreiraju finansijsku, marketinšku i prodajnu strategiju
 • ostvare poslovne kontakte sa domaćim eskpertima i predstavnicima kompanija i institucija
 • pripreme svoj proizvod/uslugu za izlazak na tržište
 • postanu deo PFM zajednice mladih preduzetnika

Tokom obuke timovi su imali priliku da interaktivno rade na svojim biznis idejama sa mentorom, budu deo panela i predavanja u realnom vremenu. Na samom kraju obuke mladi timovi su pripremili video-prezentacije a članovi žirija su, nakon vrlo izazovnog zadatka, odabrali pet timova koji će u narednih šest meseci dobiti mentorsku podršku Privrednog foruma mladih u daljem razvoju svog poslovnog poduhvata.

Analiza potreba potencijalnih i postojećih mladih preduzetnika sa pregledom stanja omladinskog preduzetništva u Srbiji

Da bi se adekvatno odgovorilo na pitanja u vezi sa samozapošlјavanja mladih, Privredni forum mladih je sproveo Analiza potreba potencijalnih i postojećih mladih preduzetnika sa pregledom stanja omladinskog preduzetništva u Srbiji, kao nastavak analize iz 2017. godine koju je uradio na istu temu.

Ovom inicijativom želeli smo da dobijemo što preciznije smernice o tome kako pobolјšati okruženje za razvoj preduzetništva u Srbiji, a jedna od bitih stavki je i uspostavljanje uzastopnih istraživanja na temu samozapošljavanja mladih lјudi, kako bismo imali uvid u to šta im je potrebno da ih ohrabrimo da otpočnu sopstveno poslovanje.

Cilj analize je da dođemo do mišljenja i potreba potencijalnih i postojećih mladih preduzetnika kako bismo doprineli unapređenju usluga u oblasti omladinskog preduzetništva.

Izrada konkretnih mera koje doprinose razvoju instrumenata koji će omogućiti mladima da budu motivisani za pokretanje sopstvenog posla i njegov razvoj.

Upitnik za analizu potreba mladih preduzetnika sadržao je 32 pitanja podeljena na 6 ključnih komponenti, kako sastavnih delova od značaja za razvoj svakog biznisa (informisanost, edukacija, regulative, finansiranje, stručna podrška i ključni izazovi), kojima se mere stavovi mladih preduzetnika o preduzetništvu, stepenu njihove informisanosti o mogućnostima pokretanja sopstvenog posla, upravljanja poslovanja, kao i o podsticajnim programima države kojima se podržava omladinsko preduzetništvo.

 

Projekat WEB4YES podržan je od strane Evropske komisije u okviru programa „Osnaživanje civilnog društva i medija 2016-2017, Regionalne tematske mreže organizacija civilnog društva“ (Civil Society Facility and Media ProgramConsolidating Regional Thematic Networks of Civil Society Organisations). WeB4YES projekat će trajati 36 meseci, počev od januara 2018. Koordinator projekta je Beogradska otvorena škola, a partneri na projektu su Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID (Crna Gora), NGO Lens (Kosovo), Asocijacija Beyond Barriers (Albanija), Institut za omladinski razvoj – KULT (Bosna i Hercegovina), Nacionalni omladinski savet Makedonije i Međunarodni centar Olof Palme (Švedska).