Privredni forum mladih 2015

“Privredni form mladih 2015” je regionalni projekat u organizaciji udruženja Privredni forum mladih, pod pokroviteljstvom Studentske konferencije univerziteta Srbije (SKONUS) i kompanije Vip Mobile, a u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Domom omladine Beograd, koji je realizovan u periodu od 21. do 23. aprila 2015. godine u Beogradu.

Cilj projekta je bio da okupi predstavnike privrede, akademske zajednice, države i studenata iz zemlje i regiona kako bi se uticalo na smanjenje nezaposlenosti kod mladih i doprinelo usaglašavanju sistema visokoškolskog obrazovanja sa realnim potrebama trežišta rada.

U okviru foruma organizovana su predavanja, panel diskusije i radionice sa ciljem da se povežu svi relevantni faktori koji mogu da doprinesu usklađivanju visokoškolskog sistema potrebama tržišta rada i smanjenju nezaposlenosti i emigraciji mladih na teritoriji Republike Srbije. Na samom forumu učešće je uzelo više od 200 studenata iz zemlje i regiona, 15 profesora, 30 domaćih i stranih zvaničnika, predstavnika ministarstava i ambasada i 13 uglednih domaćih i stranih kompanija.

Ovaj projekat je imao tendenciju da kroz saradnju sa studentima iz regiona doprinese rešavanju ovog gorućeg problema u skladu sa strategijom “Evropa 2020” i standardima Evropske unije i time bude ujedinitelj i pokretač mladih u procesu evrointegracija.

Dešavanja su održana u prostorijama Rektorata Univerziteta u Beogradu, Privredne komore Srbije i Doma omladine Beograd.

Nakon svecanog otvaranja i uvodnih govora potpredsednice Vlade Republike Srbije i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorane Mihalović, šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji g. Majkla Devenporta, direktorke Privredne komore Srbije gđe. Nermine Ljubović i koordinatora projekta g. Vladimira Radovanovića 22. aprila u Privrednoj komori Srbije, organizovana je panel diskusija na temu: “Usklađivanje visokoobrazovnog sistema potrebama tržišta rada; problem nezaposlenosti mladih i sve veća emigracija mladih stručnjaka”. Učesnici panel diskusije su bili dr Milovan Šuvlakov, zamenik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, prof. dr Branko Kovačević, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, gđa. Katarina Obradović, zamenica ministra privrede Republike Srbije, g. Milan Petković, predsednik SKONUS-a, gđa. Nataša Dobre, Vip Mobile u gđa. Sofija Đukić, zamenica direktora Tempus kancelarije u Srbiji-

Nakon panel disusije, organizovano je 12 okruglih stolova na kojima je učetvovalo 96 predstavnika privrede, državnih institucija, akademske zajednice i studenata, prosečno po 8 za svakim stolom.

U okviru okrugih stolova sa predstavnicima različitih grana privrede podstaknuta je diskusija koja je doprinela identigikovanju ključnih problema koji dovode do visoke nezaposlenosti i emigracije mladih stručnjaka. Nakon identifikacije problema u okviru četiri sesije, koje su podrazumevale rotaciju učesnika i rangiranje prioriteta, definisane su smernice, odnosno preporučene mere i konkretna rešenja za usklađivanje visokoobrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada koja bi mogla da preokrenu tendenciju povećanja nezaposlenosti kod mladih. Preporučene mere takođe doprinose i boljem razumevanju ostalih faktora funkcionisanja tržišta rada i aktivnijem radu na rešavanju problema nezaposlenosti mladih, gorućeg problema savremenog društva.

Ovakav metog prikupljanja informacija je obezbedio direktan kontakt predstavnika akademske zajednice i studenata sa relevantnim predstavnicima državnih institucija i privrede kako bi se našlo pravo rešenje kroz međusobnu komunikaciju, primedbe, sugestije itd.

Inostrani i domaći predavači, predstavnici ambasada zemalja u privrednom usponu, su u okviru Foruma na temu: “Perspektive i iskustva mladih sa osvrtom na jedinstveno evropsko tržište”, imali priliku da učesnicima prenesu svoja iskustva i sugestije kao moguća rešenja za zapošljavanje mladih. Učešće su uzeli gđa. Janika Bain, Ambasadorka Norveške, gđa. Svetlana Božinović, Ambasada Hrvatske, g. Volfgang Vagner, Ambasada Austrije i g. Marko Kovačević, Evropska mreža predužetništva.

Trećeg dana Foruma u prostorijama Doma omladine Beograd, za studente su organizovana predavanja i radionice, čiji je cilj osnaživanje njihovih sposobnosti i veština u sferama projektnog menadžmenta, samopreduzetništva, timskog rada, komunikacije, prezentacije i javnog nastupa, kao i njihovo povezivanje sa privredom.

Partneri projekta