Privredni forum mladih 2015

Projekat „Privredni forum mladih 2015“ je najveći projekat mladih koji je realizovan 2015. godine, pod pokroviteljstvom Studentske konferencije univerziteta Srbije (SKONUS) i kompanije VIP Mobile Serbia, a u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Domom omladine Beograd, Rektoratom Univerziteta u Beogradu i brojnim renomiranim i uspešnim kompanijama iz različitih oblasti privrede.
Cilj projekta je bio da okupi predstavnike privrede, akademske zajednice, države i studenata kako bi se uticalo na smanjenje nezaposlenosti i doprinelo usaglašavanju sistema obrazovanja sa realnim potrebama tržišta rada. Tema Foruma je bila „Usklađivanje visokoobrazovanog sistema potrebama tržišta rada; problem nezaposlenosti i sve veća emigracija mladih stručnjaka“.

Ključni rezultati:

  • 5 ministarstava
  • više od 20 predstavnika državnih institucija i ambasada
  • više od 20 univerzitetskih profesora
  • više od 20 kompanija
  • više od 100 mladih
U okviru Foruma organizovana su predavanja, panel diskusije i radionice sa ciljem da se povežu svi relevantni faktori koji mogu da doprinesu usklađivanju visokoškolskog sistema potrebama tržišta rada i smanjenju nezaposlenosti i emigraciji mladih sa teritoriji Republike Srbije. Ovaj projekat je imao tendenciju da kroz saradnju sa studentima iz regiona doprinese rešavanju ovog gorućeg problema u skladu sa strategijom „Evropa 2020“ i standardima Evropske unije i time bude ujedinitelj i pokretač mladih u procesu evrointegracija.

Sturktura Foruma

Pored toga, organizovano je 12 okruglih stolova na kojima je učestvovalo 96 predstavnika, privrede, državnih institucija, akademske zajednice i studenata, prosečno po 8 za svakim stolom. U okviru okruglih stolova sa predstavnicima različitih grana privrede podstaknuta je diskusija koja je doprinela identifikovanju ključnih problema koji dovode do visoke nezaposlenosti i emigracije mladih
stručnjaka. Nakon identifikacije problema u okviru četiri sesije, koje su podrazumevale rotaciju učesnika i rangiranje prioriteta, definisane su smernice, odnosno preporučene mere i konkretna rešenja za usklađivanje visokoobrazovnog sistema potrebama tržišta rada koja bi mogla da preokrenu tendenciju povećanja nezaposlenosti kod mladih. Preporučene mere takođe doprinose i boljem razumevanju ostalih faktora funkcionisanja tržišta rada i aktivnijem radu na rešavanju problema nezaposlenosti mladih, gorućeg problema savremenog društva.

Ko je uzeo učešće na Forumu

Projekat je dobio punu podršku kroz učešće predstavnika 5 ministarstava, potpredsednice Vlade Republike Srbije prof. dr Zorane Mihajlović, šefa Delegacije EU u Srbiji gospodina Majkla Devenporta, više od 20 predstavnika državnih institucija i ambasada, više od 20 univerzitetskih profesora, više od 15 najuglednijih kompanija iz zemlje i sveta i više od 100 mladih ljudi iz zemlje i regiona. Izlazni rezultati ovog projekta su donete „Smernice za usklađivanje visokoobrazovanog sistema sa realnim potrebama tržišta rada“, a naše trenutno delovanje je usmereno ka njihovoj implementaciji.

Preporuke kreirane u okviru okruglih stolova

U okviru okruglih stolova sa predstavnicima različitih grana privrede podstaknuta je diskusija koja je doprinela identifikovanju ključnih problema koji dovode do visoke nezaposlenosti i emigracije mladih stručnjaka. Nakon identifikacije problema u oviru četiri sesije, koje su
podrazumevale rotaciju učesnika i rangiranje prioriteta, definisane su smernice, odnosno preporučene mere i konkretna rešenja za usklađivanje visokoobrazovnog sistema potrebama tržišta rada koja bi mogla da preokrenu tendenciju povećanja nezaposlenosti kod mladih.
Preporučene mere takođe doprinose i boljem razumevanju ostalih faktora funkcionisanja tržišta rada i aktivnijem radu na rešavanju problema nezaposlenosti mladih, gorućeg problema savremenog društva.

Partneri projekta