PUT MLADOG PREDUZETNIKA WEB4YES

 

Privredni forum mladih u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i Institutom za razvoj i inovacije, a u okviru projekta Web4Yes podržanog od strane Evropske komisije, organizuje projekat “Put mladog preduzetnika”.

Cilј projekta je da doprinese povećanju stepena zapošlјivosti mladih u Republici Srbiji kroz jačanje preduzetništva i preduzetničkog duha kod mladih i podizanjem njihovih kompetencija za samozapošlјavanje, zapošlјavanje i aktivizam.

 

Najznačajniji rezultati:

  • Analiza i istraživanje potreba potencijalnih i postojećih mladih preduzetnika u Srbiji
  • Petodnevna obuka za pokretanje sopstvenog biznisa za mlade iz cele Srbije
  • 30 mladih ljudi (podeljenih u 15 timova) pohađalo obuke za pokretanje sopstvenog biznisa

Privredni forum mladih 6.0 - ONLINE obuka za započinjanje biznisa

Privredni forum mladih u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i Institutom za razvoj i inovacije, a u okviru projekta Web4Yes – Western Balkan Civil Society Organizations for Youth Employment Support podržanog od strane Evropske komisije, organizuje online obuku za započinjanje sopstvenog biznisa.

Obuka za ŠESTU generaciju polaznika će se realizovati u periodu od 6. do 22. juna, a mogućnost učešća će ostvariti 15 timova od dva člana po timu (ukupno 30 učesnika) koji će dobiti priliku za sticanje potrebnih znanja i veština kako bi se osposobili za osnivanje i vođenje sopstvenog biznisa. Obuka će biti realizovana u saradnji sa predstavnicima privrednog sektora specifično orjentisanim ka određenim segmentima poslovanja (marketing, prodaja, analiza tržišta, upravljanje novčanim tokovima, procedure za osnivanje biznisa, pozicioniranje na tržištu, analiza konkurencije i dr).

Kroz praktičan rad sa naistaknutijim domaćim ekspertima na obuci 6. generacije Privrednog foruma mladih, timovi će imati priliku da:

 • prođu kroz kompletan proces izrade biznis plana
 • kreiraju finansijsku, marketinšku i prodajnu strategiju
 • ostvare poslovne kontakte sa domaćim eskpertima i predstavnicima kompanija i institucija
 • pripreme svoj proizvod/uslugu za izlazak na tržište
 • postanu deo PFM zajednice mladih preduzetnika
 • najboljih 5 timova ima priliku da osvoji šestomesečno mentorsko praćenje nakon obuke

Ove godine će radi bezbednosti učesnika i predavača obuka biti realizovana online. Na obuci će mladi imati priliku da steknu osnovna praktična znanja koja su im neophodna da otpočnu održiv biznis. Učesnici će imati priliku da interaktivno rade na svojim biznis idejama sa mentorom, budu deo panela i predavanja u realnom vremenu. Pored toga, teorijske lekcije o razvoju biznis plana i biznis ideja će svim učesnicima biti dostupne tokom trajanja cele obuke. Na kraju obuke mladi će imati priliku da svoje ideje predstave pred žirijem i osvoje mentorsko praćenje nakon završetka obuke. 

Prijave su otvorene od 21. maja  do 31. maja i odnose se na sve mlade ljude sa teritorije Srbije, a prijavu možete popuniti na sledećem linku: https://forms.gle/KZbDDn67FzbWCYwC7

*Uslovi za prijavu za petu generaciju polaznika:

 • do 35 godina starosti
 • obavezne prijave u paru (sve timove čine isključivo 2 osobe)
 • timovi moraju da imaju biznis ideju

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na privreda@pfm.rs.

 

Projekat WEB4YES podržan je od strane Evropske komisije u okviru programa „Osnaživanje civilnog društva i medija 2016-2017, Regionalne tematske mreže organizacija civilnog društva“ (Civil Society Facility and Media ProgramConsolidating Regional Thematic Networks of Civil Society Organisations). WeB4YES projekat će trajati 36 meseci, počev od januara 2018. Koordinator projekta je Beogradska otvorena škola, a partneri na projektu su Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID (Crna Gora), NGO Lens (Kosovo), Asocijacija Beyond Barriers (Albanija), Institut za omladinski razvoj – KULT (Bosna i Hercegovina), Nacionalni omladinski savet Makedonije i Međunarodni centar Olof Palme (Švedska).