Danas ćemo pričati o tome šta je pretežna šifra delatnosti,  koliko je bitna i kako je odabrati.

Pretežna šifra delatnosti, kao što i sama reč kaže, jeste nešto čime se pretežno bavite. Konretno, ako imate firmu koja se bavi trgovinom na veliko,  i kao procenat prihoda od toga zarađuje 60%, a 20%, recimo, zarađuje od računarskog programiranja, a preostalih 20% od, na primer, šivenja.  Onda ćete registrovati šifru delatnosti kojom se najviše bavite, odnosno trgovina na veliko. Zakon vam dozvoljava da imate jednu šifru delatnosti, a da obavljate sve ostale delatnosti koje ne iziskuju dodatnu dozvolu.

Šifra delatnosti ključna je kod preduzetnika koji su paušalni; prema njoj će preduzetnici biti razvrstani u sedam grupa i to će uticati na visinu paušalnog poreza kasnije. Kod paušala postoje šifre delatnosti koje ne mogu biti paušalno oporezivane, kao što su reklamne agencije, istraživanje tržišta, trgovina na malo. Dobijam dosta pitanja o tome koliko će vas šifra delatnosti ograničiti, da li možete da se bavite uvozom/izvozom ako se registrujete neku domaću trgovinu na malo, da li možete da se bavite veleprodajom. Odgovor je DA. Ali  šta je važno reći: ako ste, na primer, registrovani da se bavite trgovinom voća, ako vam je to pretežna delatnost, ne možete se baviti trgovinom oružja jer ta šifra delatnosti iziskuje neku posebnu dozvolu od nekog nadležnog organa ili ministarstva. U tom smislu vas šifra može ograničiti. Dakle, tu vas zakon ograničava da bavljenje određenim delatnostima mora biti posebno propisano. Još jedan primer je, recimo, registrovanje veterinarske apoteke ili menjačnice. Šifra delatnosti će vam biti jako značajna,  jer samo za šifru delatnosti koja je propisana može se dobiti dozvola ministarstva ili Odeljenja inspektorata, koje je pri Poreskoj upravi; recimo, dobijete dozvolu da budete ovlašćeni menjač.

Imate preduzetnike koji vode knjige, kod njih šifra delatnosti nije preterano značajna, kao ni kod preduzeća doo.  Vi možete registrovati firmu koja većinu svojih prihoda dobija baveći se računarskim programiranjem, ali ta firma bez problema može obavljati i prodaju nekih svojih igračkica na domaćem tržištu ili u inostranstvu. I možete u okviru toga imati i svoju onlajn-prodavnicu, prodavati neke svoje proizvode. Možete imati i sopstvenu proizvodnju i praviti od svojih materijala majice. Ako je registrovan frizersko-kozmetički salon, vi možete u okviru jedne šifre delatnosti i ako je na istoj adresi registrovati i krojački salon (ako je na drugoj adresi, onda biste morali registrovati i plaćati za izdvojeno mesto); time biste imali 60% prihoda od frizerske delatnosti, a 40% od krojačke delatnosti.  Toliko o tome za danas.