Današnja tema je šta je to porez na dodatu vrednost i ko je obavezan da ga plaća. PDV je porez na dodatu vrednost, odnosno porez na potrošnju. Najčešće pitanje je ko plaća taj PDV, kada i zašto mora da ga plaća i da li to zavisi od pravnog oblika. Ono što je zapravo najznačajnije kod PDV-a je limit od 8 miliona dinara. 8 miliona dinara je prihod, odnosno promet, koji neki pravni oblik (zapravo, bilo koji pravni oblik – ovo je jako bitno!) ostvari u određenih 12 meseci (nije vezano za kalendarsku godinu, nego u nekih 12 meseci). Ako je ispod toga, bilo koji pravni oblik se može odlučiti da bude, ali i ne mora biti u PDV-u. Kada ima 8 miliona i samo dinar preko toga, onda je obavezan da se prijavi na PDV i da bude obveznik PDV-a, odnosno poreza na dodatu vrednost. Još jednom: PDV nije vezan za pravni oblik, pošto je to najčešće postavljano pitanje, znači nije vezan za to da li je D.O.O. ili preduzetnik, jer i jedan i drugi mogu biti u PDV-u, ali ako ostvare 8 miliona. Naravno, paušalni obveznici ne mogu biti u PDV-u zato što mogu imati promet samo do 6 miliona dinara, a ako se odluče za PDV oni predviđaju da će imati više od 8 miliona dinara iako nemaju, i ne mogu biti i jedno i drugo.

Kod PDV-a postoje viša i niža stopa, odnosno posebna i opšta. Posebna stopa je 10% i njom su uglavnom oporezovani esencijalni proizvodi (mleko, brašno, jaja, novine) i neki proizvodi ili usluge koje stimuliše država. Ostali, odnosno većina proizvoda je po 20% (kupovina automobila i tehnike, na primer).

U vezi sa PDV-om postoje još i periodi na koje se on obračunava, plaća i predaje. Obavezno je predati ga tada kada je obračunat i tada ga i platiti. U ovom smislu postoje ponovo dve vrste PDV-a: mesečni (svakog meseca) i tromesečni (na svaka tri meseca). Rok za mesečne je 15. u mesecu za prethodni mesec. Primera radi, Vi ćete 15. februara predati, kao mesečni PDV obveznik, za ceo januar svoj porez. Pošto  obračunate koliko, moraćete do 15-og da predate poresku prijavu i da platite državi koliko je njeno. Isto funkcioniše sa tromesečnim PDV-om: na svaka tri meseca Vi morate da obračunate, predate i platite poresku prijavu, s tim što je rok 20. u mesecu za prethodno tromesečje. Primera radi, 20. aprila Vi predajete za prva tri meseca u godini, i tako na svaka tri meseca, i naravno svaki put morate da platite.

Postoji još nekoliko saveta kome se preporučuje, a kome ne, da bude u PDV-u. Pre svega, ne preporučujem da budu u PDV-u (osim ako ne moraju – ukoliko ne pređu limit) ugostiteljima, ali onima koji rade sa hranom. Njima se može desiti da dosta materijala nabavljaju po nižoj stopi, a prodaju po višoj, i tu može da nastane razlika (na primer, ako u pljeskavicu ubacuju jaja sa stopom od 10%, prodavaće je sa većom stopom). Naravno, to nije uvek slučaj: ako je lokal opremljen i otvorena firma, tu se isplati odbijanje PDV-a ako ne želite samostalno da investirate u to. U svakom slučaju, moja preporuka je da, ako možete, izbegavate PDV. Ne mogu dati neku generalnu preporuku, ali manje-više u većini delatnosti kojima je domaće tržište glavni orijentir, preporuka je izbegavanje PDV-a.

Ljudi koji rade izvozne poslove, odnosno izvoz bilo fizičkog proizvoda bilo usluga većinski ka inostranstvu, isplati im se da budu u PDV-u, pogotovo ako imaju kupovinu opreme ili nabavku nekih određenih dobara, koje koriste za svoju uslugu i nabavljaju ih u zemlji Srbiji, ili uvoze. Svakako, u tom slučaju će imati plaćanje PDV-a, ali kada se izvozi usluga ili proizvod, oni su oslobođeni plaćanja PDV-a. U većini slučajeva, tada postoji pretplata PDV-a, odnosno država će Vama doći taj PDV. Naravno, Vi ga možete tražiti nazad od države, koja će ga sigurno vratiti (nekad sa zakašnjenjem, ali vratiće ga, u najgorem slučaju možete ići na sudsko rešenje ako baš dođe do toga).