Misija

Informisani i povezani mladi sa privrednicima, državom i drugim relevantnim činiocima, zajedno doprinose većoj zaposlenosti, sposobnosti da odgovore izazovima tržišta kroz rad i samozapošljavanje.

Edukativna podrška

Privredni forum mladih do sada je radio sa preko 6000 mladih budućih preduzetnika i preduzetnika iz cele Srbije i pružio im savetovanje i mentorsku podršku kroz niz obuka, edukacija i konferencija.

Dosadašnji partneri

Uspešno smo ostvarili saradnju sa preko 50 najuspešnijih kompanija u Srbiji, preko 20 državnih institucija, 20 lokalnih samouprava i dr.

Razvoj omladinskog preduzetništva

Od kraja 2014. godine Privredni forum mladih, kroz rad na strateškim dokumentima i brojnim obukama i konferencijama, kao i povezivanje države, akademske zajednice, privrede i mladih, postaje glavna platforma za razvoj omladinskog preduzetništva u Srbiji

O organizaciji

Privredni forum mladih je organizacija nastala okupljanjem motivisanih mladih ljudi zainteresovanih za aktivno rešavanje problema nezaposlenosti kod mladih. Kao dobrovoljna, nevladina, nestranačka, nepolitička i neprofitna organizacija, Forum teži da podstakne umrežavanje mladih, privrede, države i svih relevantnih činilaca, i time postane glavna platforma za razvoj omladinskog preduzetništva u Republici Srbiji.

Od samog osnivanja krajem 2014. godine, pa do sada, uspešno je realizovano 5 projekata, 2 sajma, 25 edukativnih događaja u 19 gradova širom Srbije, izrađena su 4 strateška dokumenta i snimljen je dokumentarni film o razvojnom putu mladih preduzetnika koji svoj biznis pokreću i vode u Srbiji.

Kroz ove aktivnosti, ostvarena je saradnja sa preko 30 istaknutih kompanija, 20 domaćih i inostranih institucija i visokih predstavnika, 100 preduzetnika i više od 7000 mladih.

Značaj rada Privrednog foruma mladih na polju razvoja omladinskog preduzetništva u Srbiji prepoznat je i od strane Evropske komisije, koja je projekat Karavan omladinskog preduzetništva proglasila “Najboljim nacionalnim projektom za 2017. Godinu”.