“Da bi ste bili uspešni morate da imate srce u svom poslu i posao u svom srcu”

Pokretanje sopstvenog posla veliki je izazov i zbog toga je strast prema biznisu koji nameravate da realizujete jedan od ključnih preduslova na putu uspešnog preduzetnika. Mladi privrednici uglavnom nemaju iskustva i ono što ih motiviše da idu dalje jeste ljubav prema vlastitoj ideji. Biti preduzetnik zahteva puno odricanja i posvećenosti što se može pružiti samo ako postoji potpuna predanost poslu. Zbog toga su, pored posedovanja motivacije, od ključnog značaja i osobine i kvaliteti koje preduzetnik mora da ima.

Šta može da vas motiviše da pokrenete sopstveni posao?
Pored ljubavi i strasti da radite ono što volite Vaš motiv u pokretanju posla može biti:

• Da radite za sebe i budete samostalni;

• Da imate fleksibilno radno vreme;

• Da realizujete svoju ideju ili inovaciju;

• Da sami “kreirate svoju sudbinu”;

• Da zaradite više para.

Kvaliteti koje kao preduzetnik treba da imate?

Ljudi koji započnu sopstveni biznis moraju imati kontrolu nad onim što rade. Vođenjem sopstvenog posla preduzetnici imaju priliku da oblikuju svoju radnu okolinu i samim tim izvrše uticaj na zajednicu. Međutim, da bi preduzetnička ideja bila uspešno realizovana preduzetnici moraju da poseduju određene upravljačke osobine. Iako se preduzetnici razlikuju među sobom postoje veštine koje su im zajedničke i koje su razlog njihovog uspeha:

• Kreativnost i imaginacija;

• Istrajnost i upornost;

• Optimizam;

• Fleksibilnost i adaptibilnost;

• Sposobnost vođstva i preuzimanja rizika;

• Sposobnost da se postavi cilj i radi na njegovoj realizaciji.