Privredni forum mladih u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, a u okviru projekta “Privredni forum mladih ’21 – Onlajn edukativno-mentorski program za mlade preduzetnike” organizovao je online obuku za započinjanje sopstvenog biznisa.

Ovaj projekat predstavljao je spoj edukativno-mentorskog, promotivnog, informativnog i strateškog programa namenjenog razvoju preduzetništva i preduzetničkog duha kod mladih u Srbiji, okupljanjem ključnih aktera (institucije od javnog značaja, privredni sektor, mladi preduzetnici, donatori, nevladine organizacije, kancelarije za mlade, preduzetnički habovi, inkubatori i dr) aktivno uključenih u realizaciju projekta. Uključivanjem njihovih iskustava, znanja i saveta, ovaj projekat je pružio mešovito teorijsko-praktičan pristup radu sa mladim početnicima u poslovanju.

Obuka za SEDMU generaciju polaznika održala se u periodu od 20. septembra do 1. oktobra, a mogućnost učešća ostvario je 21 tim od dva člana po timu (ukupno 42 učesnika) koji su dobiti priliku za sticanje potrebnih znanja i veština kako bi se osposobili za osnivanje i vođenje sopstvenog biznisa.

Kroz praktičan rad sa najistaknutijim domaćim ekspertima na obuci 7. generacije Privrednog foruma mladih, timovi su imali priliku da:

  prođu kroz kompletan proces izrade biznis plana   kreiraju finansijsku, marketinšku i prodajnu strategiju   ostvare poslovne kontakte sa domaćim eskpertima i predstavnicima kompanija i institucija   pripreme svoj proizvod/uslugu za izlazak na tržište   postanu deo PFM zajednice mladih preduzetnika   najboljih 5 timova ima priliku da osvoji dvomesečno mentorsko praćenje nakon obuke    

Na samoj obuci, mladi su imali priliku da steknu osnovna praktična znanja koja su im neophodna da otpočnu održiv biznis. Učesnici su imati priliku da razviju svoju biznis ideju kroz rad sa mentorom, ali i da steknu znanja i veštine koje će već tokom obuke primeniti u praksi. Pored toga, teorijske lekcije o razvoju biznis plana i biznis ideja su svim učesnicima bile dostupne tokom trajanja cele obuke. Pored predavanja i panel diskusija koja su se održale uživo putem onlajn platforme, polaznicima su bili dostupni i edukativni materijali. Na kraju obuke mladi su imati priliku da svoje ideje predstave pred žirijem i osvoje dvomesečno mentorsko praćenje nakon završetka obuke.

Dvomentrsko praćenje realizovano je sa ukupno 5 timova u saradnji sa Coin&Fund platformom konsultantske kuće Casa Forte.

Edukativno-mentorski priručnik za rad sa mladim preduzetnicima u Republici Srbiji

Кao finalni rezultat celokupnog edukativno-informativnog i mentorskog programa, Privredni forum mladih je priredio u saradnji sa eksternim mentorima i trenerima, standardizovani dokument kao predlog priručnika edukativno-mentorskog rada sa mladim preduzetnicima. Imajući u vidu da je ovakav pristup rada sa mladim preduzetnicima već testiran, te i da donosi rezultate, Privredni forum mladih je definisao priručnik sa smernicama i detaljnom agendom za rad za mladim preduzetnicima u Republici Srbiji.