Privreda za mlade – Put mladog preduzetnika

Privreda za mlade – Put mladog preduzetnika

Okrugli sto Užice - Definisanje termina "Mladi preduzetnik" Privredni forum mladih u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, organizuje online okrugli sto na temu definisanja termina „mladi preduzetnik“ sa predstavnicima relevantnih organizacija, institucija i...
Privreda za mlade – Put mladog preduzetnika

Privreda za mlade – Put mladog preduzetnika

Okrugli sto na temu definisanja termina „Mladi preduzetnik“ Privredni forum mladih u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, organizuje online okrugli sto na temu definisanja termina „mladi preduzetnik“ sa predstavnicima relevantnih organizacija, institucija i...

Privredni forum mladih 6.0 Nova generacija uspešnih biznisa mladih Privredni forum mladih u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, kompanijom Vip mobile i Institutom za razvoj i inovacije, a u okviru projekta Web4Yes – Western Balkan Civil Society...