Uvod u marketing

Uvod u marketing

Piter Druker, čuveni biznis konsultant I edukator iz druge polovine dvadesetog veka je izjavio:                             ,,Marketing ne možemo posmatrati kao sektor poslovanja, on je celokupan biznis viđen sa strane finalnih rezultata….profita i zadovoljne...