Započinjanje analize

Započinjanje analize

Jedan od najznačajnijih faktora koji trebate razmotriti prilikom prognoze vašeg gotovinskog toka jeste obim prodaje koji će biti generisan u nekoliko narednih meseci kao i u ostalom periodu za koji vršite prognozu. Vaša prognoza prodaje mora biti što je moguće...

read more

Šta kada mi stigne opomena za porez?

Danas ćemo pričati o tome šta raditi kada stigne opomena za neplaćeni porez. Poreska uprava sprovodi akciju naplate nekih zaostalih potraživanja opomenama koje šalju o dugu za porez ili doprinos. Kada vam opomena stigne, imate dve mogućnosti. Prva je da platite ono...

read more