Šta očekujete od vašeg biznisa?

Šta očekujete od vašeg biznisa?

Da bude profitabilan i da generiše adekvatan povrat na vaša ulaganja; Da bude likvidan kako bi ispunio svoje kratkoročne obaveze (npr. isplata zakupa i plata); Da uveća svoju sposobnost finansiranja operacija iz profita (npr. generisanjem dovoljno gotovine da se...

read more

Prikupljanje gotovine

Jednom kada ste utvrdili razuman nivo prodaje i kada ste zadovoljni prognozom koju ste napravili, morate rešiti pitanja kao što su: koji procenat moje prodaje će biti naplaćen u gotovom, a koji deo se odnosi na prodaju na kredit za koju ću morati formirati...

read more

Isplate

Naravno, ako vaš posao podrazumeva prodaju zaliha moraćete da nabavite robu od drugih ili da nabavite sastavne delove i da platite radnike da ih montiraju. Ovo može zahtevati značajno trošenje novca pre nego što je prvi evro od prodaje zarađen i primljen. Morate uzeti...

read more

Šta je PDV i ko mora da plaća taj porez?

Današnja tema je šta je to porez na dodatu vrednost i ko je obavezan da ga plaća. PDV je porez na dodatu vrednost, odnosno porez na potrošnju. Najčešće pitanje je ko plaća taj PDV, kada i zašto mora da ga plaća i da li to zavisi od pravnog oblika. Ono što je zapravo...

read more