Na omladinsko preduzetništvo u Srbiji sve više se gleda kao na jedan od načina koji može mnogo doprineti smanjenju nezaposlenosti među mladima. Stopa nezaposlenosti mladih lica uzrasta 15–24 godine u Srbiji, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku na osnovu Ankete o radnoj snazi za II kvartal 2016. godine, iznosi 36,1%. Kako bi se sprečio dalji rast stope nezaposlenih mladih lica, koji je konstantan godinama unazad, ulažu se veliki napori da se kreira stimulativniji ambijent za rast i razvoj, koji bi uslovio otvaranje novih radnih mesta. Olakšavanje i ohrabrivanje mladih da krenu putem preduzetništva je neophodno, jer svaka peta mlada osoba uzrasta 15–24 godine (20,2%) pripada tzv. „NEET“ kategoriji (nije zaposlena, nije u sistemu obrazovanja, niti se usavršava), što predstavlјa značajan ekonomski izazov za zemlјu. Imajući u vidu ovakvo stanje, kojem dodatno doprinosi ograničena ponuda radnih mesta, preduzetništvo predstavlјa jedno od rešenja datog problema. Anketa Svetske banke pokazuje da u Srbiji 46% ispitanika žele da budu preduzetnici, ali da je samo 8% zaista spremno da se angažuje na tome, jer čak 85% anketiranih smatra da je preduzetništvo rizik, a kao glavne prepreke navode nestimulativan poslovni ambijent. Nezaposlenost mladih u Srbiji predstavlja sistemski problem čije rešavanje podrazumeva uključenost svih društvenih aktera. Iz tog razloga, svedoci smo sve većeg potenciranja razvoja preduzetničke svesti među mladima kao prvog koraka u razvoju omladinskog preduzetništva. Vlada Republike Srbije je ovu godinu proglasila „godinom preduzetništva“ i time intezivirala podršku razvoju preduzetništva i preduzetničkog duha.

Izrađena je i Nacionalna strategija za mlade, koja utvrđuje osnovne principe i pravce delovanja, kao i očekivane rezultate delovanja svih subjekata omladinske politike ka unapređenju društvenog položaja mladih i stvaranju uslova za ostvarivanje prava i interesa mladih u svim oblastima. Strategija se zasniva na strateškom opredelјenju države da radi sa mladima i za mlade, i da, polazeći od cilјa postavlјenog u Zakonu o mladima2, teži obezbeđivanju uslova koji će omogućiti mladimada u potpunosti dostignu svoje potencijale, aktivno učestvuju u društvu, doprinoseći ne samo sopstvenom razvoju, već i razvoju društvu. U tranzicionim društvenim okolnostima važno je da se mladi osposobljavaju za usvajanje novih vrednosti, novog duha vremena, što uključuje razvijanje i širenje preduzetničkog duha, proaktivan i inovativan odnos prema rešavanju problema. Preduzetništvo je glavni pokretač inovativnosti, konkurentnosti i privrednog rasta u jednoj sredini, što pokazuje i preporuka Evropske unije da se preduzetništvo što ranije uključi u obrazovanje mladih ljudi. Preduzetničke veštine su od ključne važnosti za otpočinjanje sopstvenog poslovanja. Lisabonskom agendom, donetom 2000. godine, preduzetništvo je prepoznato kao „nova osnovna“ veština, neophodna svima da bi živeli i radili u društvu zasnovanom na znanju. Omladinsko preduzetništvo je prepoznato i unutar Ministarstva privrede kroz „Strategiju za podršku razvoja MSPP i konkurentnosti za 2015–2020“. Sve ukazuje na neophodnost razvoja i promocije preduzetničkog duha i podsticanja preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva.

Dobre poslovne ideje nisu strane velikom broju mladih u Srbiji. Međutim, neophodna im je veća podrška na putu ka uspehu, jer im uglavnom nedostaje prethodno iskustvo. Put od ideje do realizacije je dugačak i kompleksan. Tom putu ideja jeste preduslov, ali mora postojati i dobar tim, pristup finansiranju kako bi se razvijala ta ideja, plasman proizvoda/usluge i izlazak na nova tržišta. Pokretanje sopstvenog posla je veliki izazov, jer onog trenutka kada se registruje, pravno lice počinje da generiše troškove. Pre registracije pravnog lica mora da se osmisli proizvod ili usluga koja se nudi, da se pronađe tržište, obezbedi finansiranje, promoviše proizvod ili uslugu, i još mnogo toga. U svim fazama se privrednici susreću sa preprekama, od kojih je možda najveća nemogućnost predviđanja narednog koraka, a time ni izazova koje taj korak donosi. Izrada dobrog poslovnog plana sa preciznim prihodima i rashodima doprinosi boljem poslovnom planiranju, međutim, preduzetništvo je mnogo širi pojam od samog praćenja koraka u procesu od registracije privrednog subjekta do plasmana prozvoda. Kako bi se došlo do što preciznijih smernica na koji se način može unaprediti ambijent za razvoj preduzetništva, kako u pogledu poboljšanja zakonodavnog okvira, tako i u pogledu povećanja efikasnosti institucija i agencija, sprovedeno je „Istraživanje mišljenja postojećih i potencijalnih mladih preduzetnika“ Anketa je sprovedena u okviru projekta „Karavan omladinskog preduzetništva“, koji sprovode Privredna komora Srbije i organizacija Privredni forum mladih, uz podršku Ministarstva privrede Republike Srbije i Razvojne agencije Srbije. Kako bismo saznali mišljenje mladih o poslovnom ambijentu, kao i da bi se uspešno razvijale njihove potrebe, neophodno je odgovoriti na nekoliko pitanja: Šta predstavlja preduzetništvo za mlade u Srbiji? Koliko su mladi informisani o preduzetništvu? Koliko mladi veruju državi i njenim institucijama po pitanju obezbeđivanja početnog kapitala? Do odgovora na ova pitanja pokušaćemo doći na osnovu analize anketnog upitnika o potrebama postojećih i potencijalnih mladih preduzetnika na teritoriji Republike Srbije. Istraživanja o omladinskom preduzetništvu u Srbiji su retka i zbog toga smo želeli da sprovedemo jedno sveobuhvatno istraživanje o omladinskom preduzetništvu, te tako upoznamo širu javnost sa potrebama i problemima mladih preduzetnika u Srbiji. Istraživanje njihovog mišljenje o preduzetništvu će nam, između ostalog, pomoći da preciznije identifikujemo probleme razvoja omladinskog preduzetništva i na osnovu njih dođemo do eventualnih rešenja.